Rolls-Royce hé lộ máy bay điện nhanh nhất thế giới

Mẫu máy bay The Spirit of Innovation của Rolls-Royce. Ảnh: Rolls-Royce
Mẫu máy bay The Spirit of Innovation của Rolls-Royce. Ảnh: Rolls-Royce
Mẫu máy bay The Spirit of Innovation của Rolls-Royce. Ảnh: Rolls-Royce
Lên top