Kỷ lục thế giới: Người đàn ông ngâm mình trong đá lạnh lâu nhất

Josef Koeber lập kỷ lục thế giới khi trở thành người đàn ông ngâm mình trong đá lạnh lâu nhất. Ảnh: AP
Josef Koeber lập kỷ lục thế giới khi trở thành người đàn ông ngâm mình trong đá lạnh lâu nhất. Ảnh: AP
Josef Koeber lập kỷ lục thế giới khi trở thành người đàn ông ngâm mình trong đá lạnh lâu nhất. Ảnh: AP
Lên top