Quốc hội Anh tịch thu tài liệu nhạy cảm của Facebook

Mark Zuckerberg. Ảnh: Facebook
Mark Zuckerberg. Ảnh: Facebook
Mark Zuckerberg. Ảnh: Facebook

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top