Ông Trump úp mở về địa điểm ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Ông Donald Trump cho biết, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ được ký tại một địa điểm nào đó ở Mỹ. Ảnh: SCMP.
Ông Donald Trump cho biết, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ được ký tại một địa điểm nào đó ở Mỹ. Ảnh: SCMP.
Ông Donald Trump cho biết, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ được ký tại một địa điểm nào đó ở Mỹ. Ảnh: SCMP.
Lên top