Đặc vụ Mỹ đến Việt Nam điều tra lô hàng 4,3 tỉ USD giả mạo xuất xứ Việt

Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan -  Nguyễn Văn Cẩn.
Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan - Nguyễn Văn Cẩn.
Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan - Nguyễn Văn Cẩn.
Lên top