Ông Trump chỉ trích lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện

Ông Donald Trump và lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump và lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump và lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP.
Lên top