Thượng nghị sĩ Graham gặp ông Trump để thảo luận về tương lai Đảng Cộng hòa

Ông Donald Trump và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ảnh: AFP.
Lên top