Trắng án luận tội, ông Trump rộng đường tái tranh cử năm 2024

Rời nhiệm sở hôm 20.1, ông Donald Trump tuyên bố sẽ "trở lại theo một cách nào đó". Ảnh: AFP
Rời nhiệm sở hôm 20.1, ông Donald Trump tuyên bố sẽ "trở lại theo một cách nào đó". Ảnh: AFP
Rời nhiệm sở hôm 20.1, ông Donald Trump tuyên bố sẽ "trở lại theo một cách nào đó". Ảnh: AFP
Lên top