Ông Kim Jong-un gửi điện thăm hỏi Cuba sau siêu bão Irma

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi điện thăm hỏi Cuba sau bão Irma. Ảnh: Express
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi điện thăm hỏi Cuba sau bão Irma. Ảnh: Express
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi điện thăm hỏi Cuba sau bão Irma. Ảnh: Express