Ông Donald Trump chọn người chỉ trích mình làm đại sứ tại Nga

Ông Jon Hutsman là người chỉ trích mạnh mẽ ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2016. Ảnh: Getty
Ông Jon Hutsman là người chỉ trích mạnh mẽ ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2016. Ảnh: Getty