Nội tình cuộc thi hoa hậu “dẫn lối” ông Donald Trump gắn chặt với Nga

Từ trái qua phải: Ông Donald Trump, Aras Agalarov và Rob Goldstone. Ảnh: Getty
Từ trái qua phải: Ông Donald Trump, Aras Agalarov và Rob Goldstone. Ảnh: Getty