Những “cậu ấm, cô chiêu” làm việc không cần lương cho Tổng thống Donald Trump

Chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng Steve Bannon nhận mức lương 179.700 USD/năm
Chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng Steve Bannon nhận mức lương 179.700 USD/năm
Chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng Steve Bannon nhận mức lương 179.700 USD/năm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM