Tổng thống Donald Trump thừa nhận Nga can thiệp bầu cử Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.