Người tên lửa và giấc mơ chinh phục vũ trụ giá rẻ

Stucky chuẩn bị cho cuộc bay thử trên SpaceShipTwo hồi tháng 4 năm nay.
Stucky chuẩn bị cho cuộc bay thử trên SpaceShipTwo hồi tháng 4 năm nay.
Stucky chuẩn bị cho cuộc bay thử trên SpaceShipTwo hồi tháng 4 năm nay.
Lên top