Người dân Pháp, Italia nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão lũ

Lên top