Ngôi làng không có đàn ông và câu chuyện phía sau

Umoja được thành lập vào năm 1990 bởi 15 phụ nữ bị lính Anh hãm hiếp. Ảnh: Georgina Goodwin.
Umoja được thành lập vào năm 1990 bởi 15 phụ nữ bị lính Anh hãm hiếp. Ảnh: Georgina Goodwin.
Umoja được thành lập vào năm 1990 bởi 15 phụ nữ bị lính Anh hãm hiếp. Ảnh: Georgina Goodwin.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top