Ngoại trưởng UAE tuyên bố “xa lánh lâu dài” Qatar

Ngoại trưởng UAE ra tuyên bố mới về tình hình Qatar. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng UAE ra tuyên bố mới về tình hình Qatar. Ảnh: Reuters