Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngoại trưởng UAE tuyên bố “xa lánh lâu dài” Qatar

Ngoại trưởng UAE ra tuyên bố mới về tình hình Qatar. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng UAE ra tuyên bố mới về tình hình Qatar. Ảnh: Reuters