Nga tiết lộ có tiếp xúc với ban vận động tranh cử của Trump