Mỹ quyết "dứt áo ra đi" khỏi UNESCO nhằm bênh vực đồng minh Israel

Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova. Ảnh: Reuters
Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova. Ảnh: Reuters