Mỹ "ngại" rồng lửa S-400 của Nga?

S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik
S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik