Mưa lũ Trung Quốc: Vũ Hán và một số tỉnh đồng loạt phát cảnh báo đỏ

Mưa lũ nhấn chìm nhà cửa, giao thông ở tỉnh Giang Tây. Ảnh: China Daily
Mưa lũ nhấn chìm nhà cửa, giao thông ở tỉnh Giang Tây. Ảnh: China Daily
Mưa lũ nhấn chìm nhà cửa, giao thông ở tỉnh Giang Tây. Ảnh: China Daily
Lên top