Đập Tam Hiệp hoạt động hết công suất do mực nước hồ chứa dâng cao

Lên top