Mike Pence - Harris tranh luận kết quả thương chiến với Trung Quốc

Trong tranh luận tối 7.10, bà Harris nói Mỹ thua Trung Quốc trong chiến tranh thương mại. Ảnh: Getty
Trong tranh luận tối 7.10, bà Harris nói Mỹ thua Trung Quốc trong chiến tranh thương mại. Ảnh: Getty
Trong tranh luận tối 7.10, bà Harris nói Mỹ thua Trung Quốc trong chiến tranh thương mại. Ảnh: Getty
Lên top