Bác sĩ thông báo tin quan trọng về sức khỏe Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump nói trong video, việc ông mắc COVID-19 là "phước lành của Chúa". Ảnh cắt từ video
Tổng thống Donald Trump nói trong video, việc ông mắc COVID-19 là "phước lành của Chúa". Ảnh cắt từ video
Tổng thống Donald Trump nói trong video, việc ông mắc COVID-19 là "phước lành của Chúa". Ảnh cắt từ video
Lên top