Tranh luận bầu cử: Harris-Pence né câu hỏi về tuổi của Biden-Trump

Bà Kamala Harris và ông Mike Pence trong cuộc tranh luận tối 7.10. Ảnh: AFP
Bà Kamala Harris và ông Mike Pence trong cuộc tranh luận tối 7.10. Ảnh: AFP
Bà Kamala Harris và ông Mike Pence trong cuộc tranh luận tối 7.10. Ảnh: AFP
Lên top