Lộ thu nhập 3 năm liên tiếp cao nhất Mỹ của tỉ phú Elon Musk

Tỉ phú Elon Musk là CEO nhận mức lương cao nhất ở Mỹ trong 3 năm liên tiếp. Ảnh: Getty/AFP
Tỉ phú Elon Musk là CEO nhận mức lương cao nhất ở Mỹ trong 3 năm liên tiếp. Ảnh: Getty/AFP
Tỉ phú Elon Musk là CEO nhận mức lương cao nhất ở Mỹ trong 3 năm liên tiếp. Ảnh: Getty/AFP
Lên top