Leo thang thương mại Mỹ - Trung: Bắc Kinh tuyên bố sẽ có biện pháp trả đũa