Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỳ hạm của Hải quân Ukraina bị loại ngay sau khi sửa chữa

Kỳ hạm của Hải quân Ukraina "Getman Sagaidachnyi".
Kỳ hạm của Hải quân Ukraina "Getman Sagaidachnyi".