Kim Jong-un ra tuyên bố đầu tiên sau chiến thắng của Donald Trump