Khu trục hạm Mỹ va chạm tàu Nhật lần thứ 5 trong năm

USS Benfold. Ảnh tư liệu của Reuters
USS Benfold. Ảnh tư liệu của Reuters
USS Benfold. Ảnh tư liệu của Reuters