JICA mong Việt Nam sớm trở thành nước thu nhập cao

Trưởng đại diện JICA Konaka Tetsuo.
Trưởng đại diện JICA Konaka Tetsuo.