JICA mong Việt Nam sớm trở thành nước thu nhập cao

Trưởng đại diện JICA Konaka Tetsuo.
Trưởng đại diện JICA Konaka Tetsuo.
Trưởng đại diện JICA Konaka Tetsuo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top