Huấn luyện viên trưởng đội bóng Thái Lan chưa được thăm học trò

HLV trưởng đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang nói rằng: “Tôi chắc chắn sẽ ôm chúng thật chặt". Ảnh: AFP.
HLV trưởng đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang nói rằng: “Tôi chắc chắn sẽ ôm chúng thật chặt". Ảnh: AFP.
HLV trưởng đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang nói rằng: “Tôi chắc chắn sẽ ôm chúng thật chặt". Ảnh: AFP.