Vỡ òa vui sướng: Giải cứu thành công toàn bộ đội bóng nhí Thái Lan

Lực lượng quân đội Thái Lan bảo vệ cuộc diễn tập y tế ngoài cửa hang. Ảnh: Guardian/ Twitter.
Lực lượng quân đội Thái Lan bảo vệ cuộc diễn tập y tế ngoài cửa hang. Ảnh: Guardian/ Twitter.
Lực lượng quân đội Thái Lan bảo vệ cuộc diễn tập y tế ngoài cửa hang. Ảnh: Guardian/ Twitter.
Lên top