Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trợ lý huấn luyện viên đội bóng nhí Thái Lan tu tập trong chùa từ năm 10 tuổi

Trợ lý HLV Ekapol Chanthawong. Ảnh: The Nation.
Trợ lý HLV Ekapol Chanthawong. Ảnh: The Nation.