Hội đàm cấp Thứ trưởng không kết quả, Nga tuyên bố sẵn sàng trả đũa

Vấn đề tài sản ngoại giao đang gây bất đồng lớn giữa Mỹ và Nga. Ảnh: Reuters
Vấn đề tài sản ngoại giao đang gây bất đồng lớn giữa Mỹ và Nga. Ảnh: Reuters