Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoàng gia Anh công bố ảnh lễ rửa tội của Hoàng tử út

Ảnh đại gia đình Hoàng gia Anh. Ảnh: Daily Mail
Ảnh đại gia đình Hoàng gia Anh. Ảnh: Daily Mail