Hổ rượt giữa rừng, kiểm lâm viên phi xe máy thoát nạn

Hổ rượt đuổi các kiểm lâm viên trong video. Ảnh: France 24.
Hổ rượt đuổi các kiểm lâm viên trong video. Ảnh: France 24.
Hổ rượt đuổi các kiểm lâm viên trong video. Ảnh: France 24.
Lên top