Hãi hùng cảnh nghệ sĩ xiếc bị 4 con hổ xâu xé đến chết

Nghệ sĩ xiếc Ettore Weber. Ảnh: Circus Mania TV/YouTube
Nghệ sĩ xiếc Ettore Weber. Ảnh: Circus Mania TV/YouTube
Nghệ sĩ xiếc Ettore Weber. Ảnh: Circus Mania TV/YouTube
Lên top