Hàng loạt dịch vụ của Google đột tử trên toàn cầu

Hàng loạt dịch vụ, ứng dụng của Google bất ngờ bị lỗi vào chiều tối ngày 14.12. Ảnh chụp màn hình
Hàng loạt dịch vụ, ứng dụng của Google bất ngờ bị lỗi vào chiều tối ngày 14.12. Ảnh chụp màn hình
Hàng loạt dịch vụ, ứng dụng của Google bất ngờ bị lỗi vào chiều tối ngày 14.12. Ảnh chụp màn hình
Lên top