Netflix, Google, Facebook và nỗi đau của doanh nghiệp Việt

Netflix đang thu hàng trăm tỉ đồng/năm tại Việt Nam. Ảnh An Phú
Netflix đang thu hàng trăm tỉ đồng/năm tại Việt Nam. Ảnh An Phú
Netflix đang thu hàng trăm tỉ đồng/năm tại Việt Nam. Ảnh An Phú
Lên top