Hàn Quốc thúc Triều Tiên thực hiện ngay cam kết đàm phán

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên di chuyển pháo tầm xa ra khỏi biên giới.
Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên di chuyển pháo tầm xa ra khỏi biên giới.
Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên di chuyển pháo tầm xa ra khỏi biên giới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top