Hải quân Mỹ mở rộng hạm đội tàu chiến cạnh tranh Nga-Trung