Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hai chỉ huy phiến quân Đông Ghouta chết thảm dưới hỏa lực của Nga

Hình ảnh sau một cuộc không kích ở Đông Ghouta. Ảnh: Getty.
Hình ảnh sau một cuộc không kích ở Đông Ghouta. Ảnh: Getty.