Nga tố Mỹ chuẩn bị tấn công Syria, thề sẽ động binh đáp trả

Ông Valery Gerasimov - Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga. Ảnh: Reuters.
Ông Valery Gerasimov - Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga. Ảnh: Reuters.