Nga bênh Syria tấn công ồ ạt ở Đông Ghouta

Chiến sự ở Đông Ghouta vẫn diễn ra ác liệt. Ảnh: RT/AFP
Chiến sự ở Đông Ghouta vẫn diễn ra ác liệt. Ảnh: RT/AFP