Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đến trung tâm Hà Nội

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ đi qua Nhà hát lớn về khách sạn Metropole.
Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ đi qua Nhà hát lớn về khách sạn Metropole.
Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ đi qua Nhà hát lớn về khách sạn Metropole.