Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đô đốc Hải quân lý giải vì sao Nga rất cần căn cứ ở Cam Ranh