Đài tưởng niệm các anh hùng Do Thái Yad Vashem

Ảnh và tên những nạn nhân Do thái trên vòm “Đài tưởng niệm” (ảnh: cloudfront.net).
Ảnh và tên những nạn nhân Do thái trên vòm “Đài tưởng niệm” (ảnh: cloudfront.net).
Ảnh và tên những nạn nhân Do thái trên vòm “Đài tưởng niệm” (ảnh: cloudfront.net).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top