Đặc nhiệm SEAL Thái Lan suýt mất mạng phút giải cứu cuối cùng

Lực lượng đặc nhiệm SEAL Thái Lan giải cứu thành công đội bóng mắc kẹt. Ảnh: Royal Thai Navy SEALS
Lực lượng đặc nhiệm SEAL Thái Lan giải cứu thành công đội bóng mắc kẹt. Ảnh: Royal Thai Navy SEALS