Lý giải vì sao huấn luyện viên đội bóng Thái Lan là người ra sau cùng

Không ngạc nhiên khi huấn luyện viên đội bóng Thái Lan là người được cứu sau cùng.
Không ngạc nhiên khi huấn luyện viên đội bóng Thái Lan là người được cứu sau cùng.